İletişim: 351 55 57-353 4985

Bu Mücadelede İşbirliği Şart

 

Sevgili meslektaşlarım.
Dünyanın karşı karşıya olduğu salgın herkesin malumu.
Bu aşamada savaşın başarısının bizlere bağlı olduğu da ortadadır.
Bu bir insanlık görevi olup  bir çoğumuzun üstlendiği en önemli görev olacaktır.
Eminim ki tüm meslektaşlarım bu savaşa gönüllü olarak katılacak, benliğimize işleyen ve bizim için her şart altında övünç kaynağı olan hekimlik bilinci ile hareket edecek, ettiğimiz yeminin hakkını verecektir.
İçimizden bazıları bu savaşta hayatlarını kaybedecek. Buna rağmen kalanlar mücadeleye devam edecek ve bu savaşı mutlaka kazanacaklardır.
Bu mücadelede korkmaya hakkımız yoktur.
Bu mücadeleden kaçmaya hakkımız yoktur.
Bu mücadeleden maddi çıkar sağlamaya hakkımız yoktur.
Bu mücadeleden manevi çıkar beklentimiz de olmamalıdır.
Bizler hekimiz. İşimizi yaparsak toplumun saygısı zaten sağlanacaktır. Bu sebeple şimdiden maddi ve manevi taltif talep etmemiz doğru değildir.
Bu mücadele bazı uzmanlık dallarının önderliğinde yürütülmek zorundadır. İşbirliği şart olup mesleki çekişmelerin zamanı değildir.
Gelinen son tablo karşısında işimizin çok zor ve yıpratıcı olacağı bellidir. Olabileceklere fizikten ve ruhen dayanmamız gerekecek. Bu sebeple lütfen herkes gücünü ve moralini yüksek tutsun.
Çok zor bir savaş bizi bekliyor.
Allah hepimize kolaylıklar versin.
Allah hepimizi korusun.
Dr. Ayhan Onur
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
Konya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
  • 20/03/2020
  • Dr. Ayhan Onur