İletişim: 351 55 57-353 4985

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi (Aslını göstermek kaydıyla)
 2. Varsa Uzmanlık belgesi fotokopisi (Aslını göstermek kaydıyla)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. İkametkah 
 5. 1 adet renkli vesikalık fotoğraf
 6. 2020 Yılı için Gerekli Ödemeler
  1. Mesleğini Serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için 478.00 TL
  2. Diğer Hekimler için 300.00 TL
 7. Üye Kimlik Formu (indirmek için tıklayınız)
 8. Üye Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)