İletişim: 351 55 57-353 4985

Dr. Seyit KARACA

Başkan

Konya Kayadibi Köyü 1965 doğumlu olup, İlk ve orta öğretimini Konya’da tamamlamıştır. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip 16 yıl devlet memurluğu görevini, gerek hekimlik gerek idareci olarak Konya’da çeşitli kurumlarda görev alarak tamamladı. 2006 yılında devlet memurluğu görevinden istifa etti. Birçok STK’da üst düzey görevlerde bulundu. Halen, TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanlığı yapmaktadır. 1992 yılından bugüne çeşitli kuruluşlarda kurucu ortaklık ve idarecilik yaptı. Ayrıca 2012 yılında Konya'da Berkay Sağlık Hizmetleri Kurucu Ortağı, bu şirket sahipliğinde yapılan Özel MEDOVA Hastanesi İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli, 2 erkek 2 kız babası olup, 2 torun dedesidir.Dr. Melih AZAP

Genel Sekreter

Antakya 1968 doğumlu olup, İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Atatürk Lisesi’nden sonra Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ni bitirip İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 10 yılı aşkındır; Acil Hekimliği Sertifika Eğitimlerinde Temel Modül, Çocuk İleri Yaşam Modülü, Travma ve Resusitasyon Modülü, Erişkin İleri Yaşam Modülü ve Hastane Afet Planı programlarında Sertifikalı Eğitmen olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nin, Organ Bağışında Teknik Yardım Projesinde Yerel Uzman olarak çalışmıştır. 2007 yılından beri, üyesi olduğu Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yapmıştır. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörleri Kurulu ile Ulusal Koordinasyon Kurulu üyesidir. Konya Çumra Güvercinlik Sağlık Ocağı, Konya Çumra Devlet Hastanesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı Şubesi’nde daha önce görev yapmıştır. Şu an Konya Numune Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Konya Numune Hastanesi Göz Bankası Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Evli ve 1 kız babasıdır.Dr. Hamdi AKKUŞ

Muhasip Üye

24.03.1972 yılında Konya'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Pratisyen Hekim olarak Kastamonu ve Konya'da görev yaptı. 2009 yılında Konya'da Yılın Hekimi seçildi. 2010 yılından bu yana Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız, bir erkek 2 çocuğa sahibidir.Dr. Ersin BULUN

Üye

1965 yılında Avanos Özkonak kasabasında doğdu. İlköğretimini Avanos Özkonak Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise öğretimini 1976-1982 yılları arasında Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Develi Gaziköy Sağlık Ocağı ve Kayseri Devlet Hastanesi’nde yaptığı mecburi hizmetin ardından 1990-1994 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı oldu. İzmit Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet ve Tatvan Asker Hastanesi’nde yedek subay olarak askerliğini yapmasını takiben Konya Numune Hastanesi’ne 1996 yılında tayin oldu. 2000-2002 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevini yaptığı hastanede halen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.Dr. Eyüp ÇETİN

Üye

Ocak 1965 yılında doğdu. 1989’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1991 Rize’de mecburi hizmet görevini tamamladı. 1991-1993 Konya Muhtelif Sağlık Ocaklarında Sorumlu Tabiplik yaptı. 1994-1996 Konya İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlükleri, 1996-1998 Konya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 1998-2012 yıllarında Özel Selçuklu Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başhekimlik, 2016-2017 Özel Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyeliği ve Kurucu Başhekimlik görevlerini ifa etti. Tıp fakültesinden mezun olduğu tarihten itibaren Sosyal Araştırma Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği Konya Şube Başkanlığı, Dünya Yetimler ve Eğitim Vakfı Konya Şubesi Kurucu Başkanlığı gibi sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinde gönüllülük esası ile görev aldı. Halen Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Dr. Eyüp Çetin, 2017 Mayıs ayından beri Özel Akademi Konya Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapmaktadır. Evli, 3 çocuk babasıdır.Dr. Yavuz Turgut GEDERET

Üye

1971 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. 1997 ile 2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyokimya Asistanlığını tamamlayarak Tıbbi Biyokimya Uzmanı oldu. 2001 yılı Ekim ayında SSK Doğumevinde Biyokimya Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında SSK Konya Bölge Hastanesi’ne naklen tayin oldu. 19.02.2005 tarihinde SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrolması üzerine ismi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişen hastanede 2005-2010 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.Dr. Yavuz SELVİ

Üye