İletişim: 351 55 57-353 4985

Dr. Eyüp ÇETİN

Başkan

1965 Yılında Konya’nın Akören ilçesinde doğdum. 1989 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Kamu hizmetime Rize’de mecburi hizmetimle başladım.1991-1993 Konya’da Muhtelif Sağlık Ocaklarında Sorumlu Tabiplikler ile 1994-1996 Konya Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlükleri, 1996-1998 yılları arasında personel ve idari mali işlerden sorumlu Konya Sağlık Müdür Yardımcılığından sonra 1 Haziran 1998 tarihinde özel sektöre geçtim. 1998-2012 Özel Selçuklu Hastanesi kurucu yönetim kurulu üyeliği ve başhekimliği, 2012-2016 Özel Medova Hastanesi mimari proje danışmanlığı ve icra kuru üyeliği, son bir yılında kurucu başhekimliği, 2017-2019 Özel Akedemi Konya Hastanesi Başhekimliği, 2019 Ağustos ayından itibaren Meram Akademi Hastanesi Başhekimliğini yürütmekteyim. Mesleğe başladığım tarihten itibaren iş deneyimlerim sırasında aşağıdaki sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinde gönüllülük esası ile faaliyetlerde bulundum. & Sosyal Araştırma Dayanışma Vakfı Başkanlığı, & Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği Konya Şube Başkanlığı & Türk Tabipler Birliği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve merkez delegeliği & Dünya Yetimler ve Eğitim Vakfı Konya Şubesi Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundum. & Halen Özel Hastaneler Platformu Denetleme Kurulu üyeliği ve Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği Konya Şubesi yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunuyorum. 2015 yılında AÖF Sağlık Kurumları Yöneticiliğini bitirdim. Evli, 3 çocuk babasıyım.Dr. Yavuz SELVİ

Genel Sekreter

1974 yılında Konya’da doğdu. 1999’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak Doktor ünvanını aldı. Gümüşhane'de Pratisyen Hekim ve ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında Psikiyatri Uzmanı oldu. Uzmanlığı boyunca Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde görev yaptı. 2012 yılında Doçent oldu ve 2017 yılında da Profesör ünvanını aldı. Prof. Dr. Yavuz Selvi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra Türkiye Psikiyatri Derneği Konya Şube Başkanlığı, Konya Tabip Odası Genel Sekreterliği, Uluslararası Sleep and Hypnosis Dergisi Vekil Editörlüğü ve pek çok bilimsel kongre ve derginin bilimsel danışma kurullarında görev yapmaktadır.Dr. Melih AZAP

Muhasip Üye

Antakya 1968 doğumlu olup, İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Atatürk Lisesi’nden sonra Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ni bitirip İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 10 yılı aşkındır; Acil Hekimliği Sertifika Eğitimlerinde Temel Modül, Çocuk İleri Yaşam Modülü, Travma ve Resusitasyon Modülü, Erişkin İleri Yaşam Modülü ve Hastane Afet Planı programlarında Sertifikalı Eğitmen olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nin, Organ Bağışında Teknik Yardım Projesinde Yerel Uzman olarak çalışmıştır. 2007 yılından beri, üyesi olduğu Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yapmıştır. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörleri Kurulu ile Ulusal Koordinasyon Kurulu üyesidir. Konya Çumra Güvercinlik Sağlık Ocağı, Konya Çumra Devlet Hastanesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı Şubesi’nde daha önce görev yapmıştır. Şu an Konya Numune Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Konya Numune Hastanesi Göz Bankası Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Evli ve 1 kız babasıdır.Dr. Hamdi AKKUŞ

Üye

24.03.1972 yılında Konya'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Pratisyen Hekim olarak Kastamonu ve Konya'da görev yaptı. 2009 yılında Konya'da Yılın Hekimi seçildi. 2010 yılından bu yana Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız, bir erkek 2 çocuğa sahibidir.Dr. Ersin BULUN

Üye

1965 yılında Avanos Özkonak kasabasında doğdu. İlköğretimini Avanos Özkonak Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise öğretimini 1976-1982 yılları arasında Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Develi Gaziköy Sağlık Ocağı ve Kayseri Devlet Hastanesi’nde yaptığı mecburi hizmetin ardından 1990-1994 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı oldu. İzmit Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet ve Tatvan Asker Hastanesi’nde yedek subay olarak askerliğini yapmasını takiben Konya Numune Hastanesi’ne 1996 yılında tayin oldu. 2000-2002 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevini yaptığı hastanede halen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.Dr. Yavuz Turgut GEDERET

Üye

1971 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. 1997 ile 2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyokimya Asistanlığını tamamlayarak Tıbbi Biyokimya Uzmanı oldu. 2001 yılı Ekim ayında SSK Doğumevinde Biyokimya Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında SSK Konya Bölge Hastanesi’ne naklen tayin oldu. 19.02.2005 tarihinde SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrolması üzerine ismi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişen hastanede 2005-2010 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.Dr. Seyit KARACA

Üye

Konya Kayadibi Köyü 1965 doğumlu olup, İlk ve orta öğretimini Konya’da tamamlamıştır. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip 16 yıl devlet memurluğu görevini, gerek hekimlik gerek idareci olarak Konya’da çeşitli kurumlarda görev alarak tamamladı. 2006 yılında devlet memurluğu görevinden istifa etti. Birçok STK’da üst düzey görevlerde bulundu. Halen, TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanlığı yapmaktadır. 1992 yılından bugüne çeşitli kuruluşlarda kurucu ortaklık ve idarecilik yaptı. Ayrıca 2012 yılında Konya'da Berkay Sağlık Hizmetleri Kurucu Ortağı, bu şirket sahipliğinde yapılan Özel MEDOVA Hastanesi İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli, 2 erkek 2 kız babası olup, 2 torun dedesidir.