İletişim: 351 55 57-353 4985

Anadolu’nun ortasında, eski bir başkentte, 64 yıllık bir ömre sahip Konya Tabip Odası. Mesleğimiz ile ilgili son yıllarda gündeme gelen çalışma şartları ve sosyal meseleler nedeniyle birçok Anadolu Tabip Odası gibi kan kaybeden bir oda. Ancak gittikçe artan meslektaş sayımıza ters orantılı olarak her gün azalmaya yüz tutan üye sayısına rağmen, hekimlerin bu memleket için idealleri ve kaygıları olması gerektiği şuuruyla mevcut üyeleri başta olmak üzere tüm hekimleri kucaklamaya çalışan bir vizyonla, kardeş odaları ve merkez örgütü ile, ilimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın sağlığına dair söz söylemeyi ilke edinmiş bir tabip odası, Konya Tabip Odası.