İletişim: 0332 351 55 57 - 0332 353 49 85

Slider

 

                             TABİP ODALARI, HEKİM DERNEKLERİ VE GRUPLARI ADINA

                                                                     BİLDİRİ

 

             Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır.

             Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur.

  1. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanının bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

 

 

 

Aksaray Tabip Odası

Amasya Tabip Odası

Çorum Tabip Odası

 

Erzurum-Kars-Iğdır-Ardahan-

Kahramanmaraş Tabip Odası

Karaman Tabip Odası

Bayburt-Gümüşhane Tabip Odası

 

Kayseri Tabip Odası

 

Kırşehir Tabip Odası

Konya Tabip Odası

Kütahya Tabip Odası

Malatya Tabip Odası

Nevşehir Tabip Odası

Niğde Tabip Odası

Sakarya Tabip Odası

Tokat Tabip Odası

Yozgat Tabip Odası

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği

 

 

Ankara Tabip Odası Hekimiz Biz Grubu

İstanbul Tabip Odası Cumhuriyetçi Hekimler Grubu

 

Antalya Tabip Odası Önce Hekim Birliği Grubu

İzmir Tabip Odası Hekim Güçbirliği Grubu

 

Hekim Hakları Derneği Milliyetçi Hekimler Derneği

  • 10/10/2020