İletişim: 0332 351 55 57

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma noter onaylı fotokopisi veya çıkış belgesi
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. İkametkah 
 4. 3 adet renkli vesikalık fotoğraf
 5. 2018 Yılı için Gerekli Ödemeler
  1. Mesleğini Serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için 315.00 TL
  2. Diğer Hekimler için 200.00 TL
 6. Üye Kimlik Formu (indirmek için tıklayınız)
 7. Üye Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)