İletişim: 0332 351 55 57

2018 Aidat Miktarı

Sadece Kamuda Çalışan Hekimler İçin: 200 .00 TL 

İşyeri Hekimliği yapıp, Kamuda Çalışan Hekimler İçin: 315 .00 TL

Özel Muayenehanesi Olan, Özelde Çalışan Veya İşyeri Hekimliği Yapan Hekimler İçin: 315 .00 TL 

Asistan Hekimler İçin: 97 .00 TL