Üyelik Bilgileri


ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi (Aslını göstermek kaydıyla)
 2. Varsa Uzmanlık belgesi fotokopisi (Aslını göstermek kaydıyla)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. İkametkah 
 5. 1 adet renkli vesikalık fotoğraf
 6. 2023 Yılı için Gerekli Ödemeler
  1. Kayıt Ücreti  274.00 TL
  2. Mesleğini Serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için 1578.00 TL
  3. Diğer Hekimler için 988.00 TL
  4. Asistan Hekimler için 486,00 TL
 7. Üye Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)