İletişim: 0332 351 55 57

Slider

 

Sigara ve tütün mamüllerinin kullanımı, halk sağlığı açısından ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Sigara tüketiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın ölümlere, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğu, yüksek düzeyde bağımlılık yapan tütün ürünlerinin zehirli ve kanserojen olduğu bilimsel bir gerçektir. Bugün başlıca tetikleyicisi sigara kullanımı olan kanserden ölen kişi sayısı yılda 7 milyon, yeni vaka sayısı 11 milyondur. 25 milyon insan ise kanserle yaşamaktadır.

Dünyada tüm ölümlerin % 30’u sigara nedeniyledir. Sigara içenlerde yaşam beklentisi içmeyenlere oranla 18 yıl kısadır. Dünyada her 8 saniyede bir insan sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir, sigara içen her iki kişiden biri hayatını sigara nedeniyle kaybetmektedir. Akciğer kanserlerinin birincil nedeni sigaradır. Sigara içenlerdeki akciğer kanseri riski içmeyenlere göre 20 kat daha fazladır. Pasif içicilerin ise içmeyenlere göre riski 1,2 kat daha fazladır. Akciğer kanserinin yanı sıra, larinks, pankreas, böbrek, mesane, özefagus ve ağız içi kanserlerinde de çok önemli rol oynamaktadır. Sigara içenlerde mesane kanseri riski 3-5 kat, özefagus kanseri riski 10 kat, larinks kanseri riski 16 kat artmaktadır. Her yıl sigara içmediği halde pasif sigara içiciliği nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyondur. Alışkanlıklar değiştirilmedikçe kansere bağlı ölümlerin artacağı da bilinen bir gerçektir. 2000-2025 yılları arasında 150 milyon insanın sigara bağlı hastalıklardan öleceği tahmin edilmektedir.

Ülkemizde de sigara içmek yaygın bir alışkanlık ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sigara tüketiminde 3’cü sırada, Dünya ülkeleri arasında da 7’ci sıradadır. Türkiye’de 2020 yıllarında kanser vakalarının % 24 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle sigara kullanımının önlenmesi mücadelesinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Sigaraya karşı mücadele de ilk amaç, sigaranın zararları ve insan vücuduna etkilerinin ayrıntılı olarak anlatılması ve böylece okul çağındaki çocuk ve ergenlerin sigaraya hiç başlamamalarını sağlamaktır. İkinci amaç ise sigarayı bırakmak isteyen nikotin bağımlılarına sigarayı bırakmalarında yardımcı olmaktır. Bugün tüm dünya ülkelerinde sigarayı bırakmada “Sigarayı Bırakma Polikliniklerinin etkinliği kabul görmektedir. Sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranı, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara oranla daha yüksektir. Bu amaçla ülkemizdeki özel ve kamu hastanelerinde de “Sigara Bırakma Poliklinikleri” kurulmuştur. Bu polikliniklere başvuran ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız doktor kontrolü ve desteğiyle sigarayı bırakmak için çaba sarf etmektedir.

Sigaranın sağlığımıza ve çevremize verdiği sonsuz zararları tekrar tekrar hatırlatarak 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesi ile sağlıklı nesillerimizin geleceği için tüm halkımızın "Dumansız Bir Hava Sahasında" yaşamasını temenni ediyor, “Tütünü Bırak Sağlığına Bak” diyorum.

 

                                                                            Dr. Seyit KARACA

                                                                   Konya Tabip Odası Başkanı

  • 30/05/2018