İletişim: 0332 351 55 57

Slider

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan günü tüm dünyada “Dünya Sağlık Günü” ve 07-13 Nisan haftası da Dünya Sağlık Haftası olarak anılır. Bu çerçevede insanları sağlıklı yaşamlarına devam etme  konusunda bilinçlendirmek amacı ile etkinlikler düzenlenir. Böylece sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulanır. Bu etkinliklere ek olarak dünyanın birçok yerinde masum halklara ve özellikle Müslüman toplumlara yapılan insanlık dışı zulümlere de vurgu yapmak, dikkat çekmek bizim esas görevlerimizdendir.

Sağlık; ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlarda sağlıklı olur. Bir ülkede tedavi edici kurumların başarısının yanı sıra halk sağlığı ya da koruyucu sağlık kurumlarının başarısı ve çalışmaları çok önemlidir.

Şu an dünyada insanlığı tehdit eden sağlık sorunlarının başında Madde Bağımlılığı ve Obezite gelmektedir.
Madde ve alkol bağımlılığı bireyleri, toplumları ve insanlığı tehdit eden hastalıkların başında gelir. Sigara ve alkol kullanımı da madde bağımlılığı arasına girmektedir. Narkotik madde kullanımının  tüm dünyada yaygınlaşması psikolojik hastalıklardan tutunda birçok kronik hastalığı da beraberinde getirir. Bu konuda birçok sivil toplum örgütü ve birçok ülke hükümetleri ülkemiz gibi savaşa devam etmektedir.

Obezite hastalığı; kalp, karaciğer ve psikiyatrik gibi kronik hastalıklara sebep olmaktadır. Obezite sorunu yemek yeme alışkanlıklarımızı ve düzenli spor yapılarak çözülebilecek bir problemdir. Günümüzde tüm dünyada obezite ile  savaş devam etmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde obezite ile mücadelede ki  tüm sağlık kuruluşlarının başarısı takdire şayandır.

İnsanlık dışı zulümlerin son bulması için dua ettiğimiz 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde tüm halkımıza Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

 

                                                                                       Dr. Seyit KARACA

                                                                            Konya Tabip Odası Başkanı

  • 06/04/2018