İletişim: 0332 351 55 57

Slider

 

Meslektaşlarımıza Duyuru!

Bazı meslektaşlarımıza, bir eczanenin müfettiş soruşturması sonrası SGK müfettişi tarafından tahakkuk ettirilen ödeme konusunda daha önce odamız hukuk müşavirinin de katılımıyla yaptığımız toplantı sonrasında, itiraz dilekçelerinin alınacağı ve SGK İl Müdürlüğü tarafından toplanan dilekçelerin SGK Başkanlığı nezdinde yeniden değerlendirilmesi sonrasında konuya farklı bir çözüm aranacağı bildirilmişti. Ancak, SGK İl Müdürlüğü, yukarıda anılan değerlendirme süreci sonrasında, konunun farklı boyutları nedeniyle ödemeye konu cezaların kaldırılmasının mümkün olmadığı şeklinde odamıza dönüş yapmıştır.

 Bu durum sonrasında hukukçularımızla tekrar yaptığımız değerlendirme sonucunda;

  1. Tebligatta belirtilen parayı ödememek ve SGK tarafından izlenecek hukuki tahsilat sürecine konuyu bırakmak, böyle bir süreç başladığı zaman da meslektaşlarımıza hukuki destekte bulunmak,
  2. Ödenecek meblağ az olduğu için ödeme yolu seçilecekse ödemenin “itirazi kayıtla” yapıldığını özellikle belirtmek, daha sonra idari veya ceza hukuku anlamında muhatap olunacak hukuki süreçler olursa o zaman bu itirazi kayıdı gündeme getirmek,

 şeklinde iki maddede özetlenecek bir süreç takibinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

 Konuyu ilgili meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız…

 

  • 05/04/2019