İletişim: 0332 351 55 57

Slider

 

Aşağıda imzası olan bizler; aşağıdaki hususları kamuoyumuzun ve Aziz Milletimizin dikkatlerine ve bilgilerine sunarız:

Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de geçmişten gelen sosyal ve kültürel mirası nedeniyle kötü niyetlilerin üzerine her zaman hesap yapageldikleri bir coğrafyadır. Bunu zaman zaman doğrudan karşımıza çıkarak yapanlar olduğu gibi, bazıları da özellikle son 100 yılda taşeron örgütler vasıtasıyla yapmaya çalışmaktadırlar. Kurtuluş Savaşımız bu hesaplaşmalara doğrudan örnek iken, 15 Temmuz hadisesi taşeron örgütler eliyle yürütülen saldırılara son örnektir. PKK ve FETÖ benzeri taşeron yapılanmalara yıllardır şahidiz. Ama hem bu organizasyonları icra edenler hem de ağababaları, her zaman bu Milletten hak ettikleri cevabı almışlar ve ebediyete kadar da almaya devam edeceklerdir.

Yıllardır vatan savunmasını yürütmekte olan polisimiz, askerimiz, korucumuz başta olmak üzere diğer kamu görevlilerimiz ve sivil vatandaşlarımıza yönelik terörist faaliyetlerde bulunan PKK ve benzeri terör örgütleri, son yıllarda özellikle Irak ve Suriye’nin Kuzey bölgelerinde oluşan otorite boşluğundan faydalanarak palazlanmaya ve sınırımızdaki illerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tehdit etmeye başlamışlardır. Devletimizin bölgede terörün sona ermesi ve hem kendi insanımızın hem de diğer komşu ülkelerde yaşayan insanların refahının artmasına yönelik her türlü sosyal ve ekonomik adımına darbe vurmaya yönelik girişimler de durmadan devam etmiştir. Siyaset zemininde çalışması gerekenler de terör örgütünün hendek ve çukur siyasetine destek vermişler, bazı terör destekçisi kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmeyi tercih etmişlerdir.

Tüm bu sorunlara kökten çözüm bulmak, sınır illerimizi fiilen tehdit eden saldırılara son vermek, komşumuz ülkelerin kuzeyinde yaşanan insânî dramları da çözmeye başlangıç olması, terör örgütlerinin makul düşünen her insanın aklıyla dalga geçercesine isim değişikliği yaparak sahada aynı amaçlar doğrultusunda cirit atmaya devam etmesini önlemek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusu ile başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtını destekliyoruz. Bu zamana kadar şehadet mertebesine ulaşan askerlerimize Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına ve Milletimize baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin bir ferdi olarak bizler de ihtiyaç olduğu zaman vatan savunmasında hemen yer alacağımızı belirtmek istiyoruz.

Bizim ortak kanaat ve düşüncemizin aksine, merkez birliklerimizden TTB ve TMMOB tarafından yayınlanan ve tamamen “terör yuvalarını kurutma ve teröristleri bertaraf etme” adına yapılan bu hareketi, kavram kargaşasına da yol açacak bir kasıtla “savaş” nitelemesinde bulunarak durdurulmasını talep etmelerini anlamamız mümkün değildir. Özellikle de yıllardır canlarımızı yakan terör olayları akabinde hiçbir açıklamaları olmayıp, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesaretini bile gösteremeyen bu yapıların bizi temsil etmediklerini düşünüyoruz. Bu nedenle de yaptıkları açıklamalara katılmadığımızı ve kınadığımızı ifade etmek isteriz. Şu andan itibaren yapılacak en doğru hareketin Milletimizden özür dileyerek işgal ettikleri makam ve mevkileri terk etmek olduğunu belirtmek isteriz. Söz konusu birlik ve üst kuruluşlarımızdan beklentimiz, mesleğini ve meslektaşlarının hakkını savunmak ve ülkemizin kalkınmasına, insanımızın refahına katkıda bulunmak konusunda çalışmalar yapmasıdır. Onların aksine harekâta destek açıklamasında bulunan Türk Diş Hekimleri Birliğine ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğine teşekkür ediyoruz.

Bu ortak düşüncelerle şu anda huzurunuzda olan bizler, kamuoyumuza saygı ve hürmetlerimizi sunar, kahraman ordumuza başarılar dileriz.

 

Ortak Platform Adına

Dr. Seyit Karaca

Konya Tabip Odası Başkanı

 

TTB Konya Tabip Odası A. Dr. Seyit Karaca

TDB Konya Diş Hekimleri Odası A. Gürbüz Eldeniz

TEB 5.Bölge Konya Eczacı Odası A. Adem Açıkgöz

Konya Veteriner Hekimleri Odası A. Aşkın Yaşar      

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi A. Mehmet Hulusi Ada

TMMOB Harita Mühendisleri Odası Konya Şubesi A. Fatih İşcan

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi A. İbrahim Hakkı Erkan

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi A. Fetullah Arık

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi A. Aziz Hakan Altun

TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi A. Mustafa Kaş

TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi A. Münir Günay

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi A. Celil Çalış

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliği A. Ali Kemal Başaran

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliği A. Mehmet Latif Çağır

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliği A. Mümin Semerci

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Konya İl Temsilciliği A. Ayşe Özcan

  • 30/01/2018