İletişim: 0332 351 55 57

Slider

 

Ülkemizde beslenme ve diyetetik eğitimi 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlamıştır. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temel Bilimler Yüksekokulu Diyetetik programından “Diyetisyen” ünvanı ile ilk mezunlarını 6 Haziran 1966’da vermiştir. Bu nedenle 6 Haziran 1986’dan beri her yıl “6 Haziran Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaya başlanmış, bu gelenek günümüze kadar süregelmiştir. Her yıl 6 Haziran diyetisyenler için mesleklerini, konumlarını ve tarihlerini gözden geçirme, durumlarını değerlendirme, yeni hedefler koymak için önemli bir fırsattır.

Diyetisyenlik mesleğinde bilgiler ve uygulamalar hızla değişmektedir. Diyetisyenlik mesleğinin doğasından kaynaklanan nedenlerle diyetisyenlerin bilgilerini sürekli yenilemesi ve güncellemesi gerekmektedir. Sürekli eğitim, yaşam boyu öğrenme ilkesi temelinde sık olarak yenilenmiş kurslar ve uyum programları diyetisyenler için artan bir önem ve gerekliliğe sahiptir.

Diyetisyenlik; büyüme, gelişme ve yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen meslek alanıdır.

Diyetisyenler çeşitli amaçlar doğrultusunda diyet programı planlar, eğitim verir, eğitim programlarını planlayan uygulatır ve izler. Bunun yanında besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırır, değerlendirir, çözüm yolları bulur.

Diyetisyenler, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer alıyor. Diyetisyenler akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet verebiliyor. Ayrıca diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabiliyorlar.

Bu düşüncelerle sağlıklı ve dengeli beslenmeye önemli katkıları olan diyetisyenlerimizin “6 Haziran Diyetisyenler Günü” nü Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına kutluyorum.

 

                                                                                             Dr. Seyit KARACA

                                                                                   Konya Tabip Odası Başkanı

  • 06/06/2018