HABER DETAYI

  • 621
image

Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nı Ankara'da Gerçekleştirdik

Tarih: 08-03-2022

Odamızın organize edip, düzenlemiş olduğu BAĞIMSIZ HEKİMLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI,  21 Anadolu Tabip Odası, Hekimsen, Tabipsen, Hekim Birliği Sendikası, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Milliyetçi Hekimler Birliği ve Cumhuriyetçi Hekimler Birliği'nin katılımı ile Hekimlik meslek onuru, özlük hakları, sağlıkta şiddet, ücret düzenlemeleri için 6 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da gerçekleştirildi. 

 

 

Çalıştaya ev sahibi olarak Odamız adına Başkanımız Dr. Eyüp ÇETİN, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Bahadır ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Mehmet DOĞRUL, Dr. Ayhan ONUR ve Doç. Dr. Necdet POYRAZ katıldı.

Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda, sağlıkta şiddet suçunun cezai yaptırımlarının artırılması, bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki cezai hükümlerin Ceza Muhakemeleri Kanunu'na eklenmesi gerektiği belirtildi.

 

 

Tabip odalarının, hekim sendikalarının, hekim dernek ve gruplarının katılımıyla düzenlenen Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda hekimlerin sorunlarına yönelik acil çözüm önerileri oluşturuldu.

Çalıştaya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. M. İlhan Şahin, dünyada şiddet olaylarının yüzde 25'inin sağlık hizmetleri alanında yaşandığını belirtti.

Sağlıkta şiddet konusunda yapılacak düzenlemeler ve alınacak önlemlerin bir meslek grubuna imtiyaz olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, belirlenen çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Acilen sağlıkta şiddet suçunun cezai yaptırımları artırılmalı, bu suç katalog suçlar kapsamına alınmalı ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki cezai hükümler Ceza Muhakemeleri Kanunu'na eklenmeli.

 

 

Şiddet uygulayanlara karşı, sağlık hizmetlerini aksattıkları için şikayete bağlı olmaksızın doğrudan kamu davası açılmalı. Sağlık sisteminde ağır iş ve hasta yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalı, hekimlere yardım edecek personelin sayısı artırılmalıdır. Sağlık kuruluşlarında önleyici güvenlik tedbirleri alınmalı.

Hastaların hak arama kanalı olarak, kurum içi hasta hakları birimleri etkin olarak kullanılmalı, yapılan şikayetlerin hekimleri tehdit edici ve yıldırıcı bir yöntem olarak kullanılmasının ve istismar edilmesinin önlenmesi sağlanmalı, şikayetler hekimlerden yanıt istenmesinden önce başhekimliklerde tamamı hekimlerden oluşturacak bir etik kurulda değerlendirilmeli ve bu kapsamda SABİM hattı kaldırılmalı."

 

 

Şahin, çalışan ve emekli hekimlerin özlük haklarına ilişkin de tüm kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan hekimler için sabit ek ödemede 2,5 kat artış yapılması ve sabit ödeme merkezinin bütçeye aktarılması gerektiğini söyledi.

Nöbet saat ücretlerinde 3 kat artış yapılmasını ve icap nöbet ücretlerinin nöbet ücretine oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını isteyen Şahin, nöbet ve icap ödemelerinde saat sınırının kaldırılması ve tutulan nöbetin ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Tıbbi hataların azaltılması için sağlık sisteminde ağır iş yükünün azaltılarak hekimin hastaya daha fazla zaman ayırabilmesinin sağlanmasını öneren Şahin, "Neyin komplikasyon neyin malpraktis olduğu konusunda kanuni tanımlamalar yapılmalı ve hekimlik uygulamaları konusunda açılan davalar için özel olarak ihtisas mahkemeleri kurulmalı." dedi.

 

Diğer Haberler

15 TEMMUZ MİLLETİN ASALETİDİR..

Tam 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi karanlık güçlerin maşası olan fetöcü hain teröristler tarafından ç..

Şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı Unutmadık, Unutturmayacağız..

Bugün burada Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın bir yıl önce canice hayattan koparılışının yıl dönümü ned..

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNDUK..

Başkanımız Prof. Dr. Bahadır Öztürk, Konya Büyükşehir Beledi..