HABER DETAYI

  • 520
image

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ı Ziyaret Ettik

Tarih: 24-12-2021

Oda Başkanımız Dr. Eyüp Çetin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ’ı makamında ziyaret etti.

Hekimlerin karşılaştığı sorunların değerlendirildiği ziyarete Oda Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Bahadır Öztürk’ün yanı sıra Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Mehmet Doğrul, Dr. Mehmet Duran ve Uzm. Dr. Ayhan Onur ve Prof. Dr. Yavuz Selvi de katıldı.

Dr. Eyüp Çetin yaptığı açıklamada, “Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak sağlık alanında yaşanan sorunları ve hekimlerimizin isteklerini detaylı olarak TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Recep Akdağ ile paylaştık.

Sağlıkta şiddet

İlk konumuz sağlıkta şiddet ve sağlık çalışanlarının etkin bir şekilde korunmasıydı. Hekime kafa atanların serbest bırakılması gibi üzücü durumlara dair yasal boşlukların acilen önüne geçilmesi gerektiğini vurguladık.

Hekim maaşlarının tartışılması

Hiçbir meslek grubunun kamuoyu önünde ücreti tartışılmaz iken hekimlerin maaş artışının tartışılır hale gelmesi sahadaki bizleri son derece üzdüğünü belirttik. Mevcut maaşlarımızın enflasyon karşısında değerini korunması yurt dışına giden hekim sayısını azaltacaktır. Ekonomik olarak kendine yeten, mesleğe başladığı halde kardeşinden ve babasından harçlık almayan, yaşam standartını koruyan bir ücret politikası oluşturulmalıdır. Hekim olarak bizler, komplikasyonlar ve malpraktis sonucunda ödememiz gereken bedeli karşılayacak ceza ile orantılı maaşımız olmasını istiyoruz.

Asistan hekimlerin çalışma şartları

Her sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki çalışanların sahip olduğu mesai ve çalışma şartlarına sahip olmak istiyoruz. İhtisas için asistan olan arkadaşlarımızın 36 saat kesintisiz nöbet tutmalarına kanuni düzenleme ile son verilmesini istiyoruz.

İşçi ve işçi sağlığı, iş güvenliği yasasının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir

Hekimler hayat standardını korumak için, emekli olduktan sonra OSGB’lerde fabrika fabrika dolaşarak işçinin çalışma ortamını bilmeden, görmeden sadece muayene yaparak eski SSK poliklinik hekimliği yapmaktadırlar. Koruyucu hekimlik mevcut uygulamada yoktur. İş yeri hekimliği asli ruhuna uygun olarak yeniden düzenlenmeli ve Tabip Odaları atamalarda söz sahibi olması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik ek ödemesi tüm hekimlere verilmelidir

Emekli Sandığı emeklisi hekimler için verilen sosyal güvenlik primlerinin, emeklilikten sonra başka bir kurumda sigortalı olarak çalışmaya devam eden hekimlerimizden kesilmesini doğru bulmadığımız gibi, SGK’dan emekli olan hekimlerimiz için de aynı ödemenin verilmesi hekimler arasındaki fırsat eşitliğinin tesisi için önemli görüyoruz.

Emekli maaşlarımızın yeterli hale getirilmesi

Hekimlerin günü geldiğinde gönül rahatlığı ile emekli olmasının önemine dikkat çektik. Bu nedenle döner sermaye, ek sabit vs. başlığı altında çalışırken verilen tüm ücretlerin emekliliğe esas olacak bir düzenlemeyi hak ettiğimizi düşünüyoruz.

Cimer şikayetleri

Ciddiye alınmaması gereken şikayetler tüm hekimlerin mesaisini meşgul eder duruma gelmiştir. 85 Yaşında Covit-19 nedeniyle yoğun bakımda ölen nİnesine yanlış uygulamanın yapıldığını veya 1. derece yakının hekim olduğu için batın resminin gösterildiğine varıncaya kadar bir çok anlam veremediğimiz şikayetler hekimlerde meslekte yorgunluk oluşturduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığına gölge düşürmektedir. CİMER başvurularında haksız yere şikayette bulunan şahıslara ‘’iftira’’, ‘’tehdit’’ , ‘’şantaj’’ suçlarının dava açılabilmelidir.

Aile hekimlerinin sorunları

Sayısız rapor çeşidinin varlığı iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Sağlık Bakanlığının onayı olmadan hiç bir kurum mevzuatına rapor talebi ekleyememeliler. Kamuya ait ASM kiraları en üst kira oranından zam yapılırken, masraf kalemine yapılan zam memur zammı kadar yapılmaktadır. İzinli olan aile hekimlerimizin yerine bakan hekime ek ödeme verilerek performansının artırılabileceğini belirttik.

TTB yapısının değişimi

Çetin; “TTB’nin yapısını değiştirmek ve marjinal grupların etkinliğine son vermek için hekim aidatlarının yasa ile minimuma çekilerek her hekimin odalara üye zorunluluğunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getirdik.” ifadesini kullandı.

Dr. Eyüp Çetin, “Maddeler halinde sunduğumuz raporu dikkatle dinleyen ve birçok konuda bizlerle aynı düşüncelerini paylaşan TBMM Sağlık Komisyonu Başkanımız ve meslektaşımız Recep Akdağ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Dr. Eyüp Çetin, Mevlana’nın Mesnevi eserini Recep Akdağ’a hediye etti.

Diğer Haberler

15 TEMMUZ MİLLETİN ASALETİDİR..

Tam 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi karanlık güçlerin maşası olan fetöcü hain teröristler tarafından ç..

Şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı Unutmadık, Unutturmayacağız..

Bugün burada Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın bir yıl önce canice hayattan koparılışının yıl dönümü ned..

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNDUK..

Başkanımız Prof. Dr. Bahadır Öztürk, Konya Büyükşehir Beledi..