HABER DETAYI

  • 572
image

Asistan Hekimlerimizin Çağrılarına Kulak Verelim

Tarih: 16-12-2021

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi asistan hekimleri bugün seslerini duyurmak için bir açıklama yaptılar. Açıklama şu şekilde;

"Öncelikle belirtmek isteriz ki buradaki herkes memleketini seven insanlardır. Burada toplanma sebebi ne bir siyasi amaç ne de bir bölücülük amacı içermektedir. Burada toplanan insanları yargılamadan önce hekimlerin gerek cephede gerek memleketin en ücra yerlerinde gerekse de pandemide canını hiçe sayarak en önde hizmet verdiklerini unutmayalım. Bu fedakar ve bu cefakar insanlar burada toplandıysa yaşadığımız sorunların tahammül seviyesini çoktan geçtiğini anlayın lütfen.
Dr. Bahattin, Dr Kemal, Dr Ersin, Dr Rümeysa ve daha nice canlarımız … düşmancasına kafamızda kaldırım taşı kırıldı,ellerimiz kesildi ve hatta öldürüldük.
İstediğimiz talepler bencillik ürünü değil sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini korumak içindir. Taleplerimiz şunlardır.

1.    Asistan hekimlerin; emeklerinin karşılığını alabildikleri, çekirdek eğitim müfredatına uygun, tüm süreçlerde söz sahibi oldukları, eğitimlerine dahil olmayan işlerde (angarya) çalıştırılmadıkları, nitelikli bir uzmanlık eğitimi almalarını talep ediyoruz.

2.    24-36 saatlik uzun, yorucu ve kesintisiz çalışmalar insan sağlığına zarar vermektedir. İnsan haklarına ise aykırıdır. Hekimlerin ÇALIŞMA KOŞULLARININ, insan haklarına uygun ve mesleğin ideal olarak icra edilebileceği biçimde, kanunda açık bırakmadan yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

3.    Sağlıkta şiddete yönelik düzenlemeler YETERSİZDİR. Sağlıkta Şiddet Yasasının Türk Ceza Kanunu'na dahil
edilmesini ve diğer maddi-cezai yaptırımların eklenmesini istiyoruz. Bununla birlikte sağlıkta şiddete götüren tüm yanlış idari yaptırımların, bu durumu ortaya çıkarabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması ve bir şiddet eylemi sırasında güvenlik önlemlerinin hazır bulundurulması acil gereklerdendir.

4.    Hemen hemen tüm meslektaşlarımızın maruz kaldığı ve bazı meslektaşlarımızın intihar etmesine neden olan MOBBING, daha sistematik yaklaşılması gereken bir gerçektir. Sıkı denetim mekanizmalarının hayata geçirilmelisini, tüm çalışanların dahil edileceği ve raporlanacağı bağımsız komisyonların kurulmasını ve hukuki yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz.

5.    5 dakikada muayene, tanı, tedavi zorlamasının kaldırılmasını; hekimlerin, hekimlik sanatını hakkıyla
uygulayabilmeleri ve her hastaya 20 dakika zaman ayrılabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep
ediyoruz.

6.    Nöbet  ücretlerinin  insan  onurana  yakışır  bir şekilde  hakkaniyete  uygun  dağıltılmasını  ayrıca nöbet saatinin uluslararası norm ve hukuklara uygun bir şekilde belirlenmesini ve ayrıca mevcut pandemi koşulları göz önüne alınarak 130 saatten fazla nöbet yazılması durumunda hekimlerin bu özverilerine uygun nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyoruz.

7.    İçerisinde tüm hekimlerin temsilcilerinin de bulunduğu bir kurul oluşturularak, malpraktis yasasının hekimlerin kabul edeceği şekilde düzenlenip mecliste süratle oylanmasını talep ediyoruz.

8.    Zorunlu  mesleki sorumluluk sigortasının günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini talep
ediyoruz.

9.    COVİD-19'un MESLEK HASTALIĞI sayılarak COVİD-19'a yakalanıp kalıcı veya geçici sağlığı bozulan hekimlerin ve
sağlık çalışanlarının haklarının iade edilmesini, gerekli maddi ve manevi desteğin artırılmasını, COVİD-19
nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının GÖREV ŞEHİDİ sayılmasını talep ediyoruz.

10.    Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

11.    Hekimlerin hakkı olan 10800 ek göstergenin ivedilikle meclisten geçirilmesini, hekimlik onuruna, hekimlerin aldığı risklere, tüm hayatları boyunca verdikleri emeklere karşılık gelecek, insanca yaşayabilecekleri ücretler talep ediyoruz.

12.    Performans sistemi ve döner sermaye uygulamaları kaldırılmalıdır. Hekim maaşlarının tek kalemde ve emekliliğine yansıyacak şekilde hak edilen miktarda düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut pandemi koşullarında canını hiçe sayıp maksimum gayret içerisinde çalışan hekimlerin bu özverili çalışmaları göz önüne alınarak özlük haklarının ve maaşlarının hakkaniyete uygun bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

13.    Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini talep ediyoruz.

14.    Son olarak geleceğin doktorları olan intörn ve diğer öğrenci kardeşlerimize hak ettikleri eğitim ve saygınlığın kazandırılmasını, hekimlik onuruna yakışır şekilde muamele edilmesini istiyoruz.


15.    İş işten geçmeden, hekimler kamu hastanelerini terk etmeden, yurt dışına kaçarcasına gitmeden, hastalar
doktor bulamayacak konuma gelmeden taleplerimizin gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz.
16.    Katılan herkese teşekkür ediyoruz."

Diğer Haberler

15 TEMMUZ MİLLETİN ASALETİDİR..

Tam 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi karanlık güçlerin maşası olan fetöcü hain teröristler tarafından ç..

Şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı Unutmadık, Unutturmayacağız..

Bugün burada Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın bir yıl önce canice hayattan koparılışının yıl dönümü ned..

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNDUK..

Başkanımız Prof. Dr. Bahadır Öztürk, Konya Büyükşehir Beledi..