HABER DETAYI

  • 449
image

Meslek İçi Ödeme Farklılıklarının Revize Edilmesi En Büyük Arzumuzdur

Tarih: 03-12-2021

Basından izlediğimiz ve yayınlamalara baktığımız zaman hekimlere yapılan iyileştirme kanununun meclisten geçmiş olması öncelikle bizleri memnun etmiştir. Sağlıkta dönüşüm ile hasta memnuniyetini % 85-90 oranlarına kadar çıkmasına vesile sağlık sistemini ayakta tutan insan gücünün en önemli faktörü hekimlerdir. Elbette sağlık bir ekip işidir. Yardımcı sağlık personeline de kat sayının 3600’e çıkarılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık bakanımıza ve ekibine teşekkür ederiz.

 Ancak sosyal güvenlik sistemini tek çatı altında toplamamıza rağmen halen Emekli Sandığı – SGK- Bağ-Kur ayırımı bizleri derinden üzmektedir. Hekimlik ister sağlık bakanlığında olsun, ister üniversitede olsun, isterse özel sektörde olsun kamu yararına yapılan aynı amaca hizmet eden kutsal bir iştir.  Anladığımız kadarı ile meclisten geçen son düzenleme ile farklı kurumlarda çalışan hekimler arasında gelir farklılıkları giderek açılacaktır.

Özetle Meclisten geçen son düzenleme ile,

1- Emekli sandığına bağlı emekli aylığı hak eden uzman hekimler ve hekimlere yapılan ilave ödeme arttırıldı. Bu kapsama emekli sandığına bağlı emekli olan aile hekimleri dahil tüm hekimler girmektedir. SGK’ dan emekli olan hekimler yine ayrı tutulmuştur.

2- Emekli sandığına bağlı emekli aylığı alan uzman hekimler ve hekimlerden Sosyal Güvenlik destek primi ödeyen çalışanlara yukarıda zikredilen ilave ödeme kesiliyordu artık kesilmeyecek. Bu sosyal güvenlik destek primi SGK’ dan emekli olan hekimlere zaten verilmemişti. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak gördüğümüz bu yaklaşımı düzeltici bir faaliyet yoktur. SGK- Emekli sandığı ayırımı devam etmektedir.

3- Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan hekimlere yapılan her ay herhangi bir katkıya bağlılığı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden yapılan ek sabit ödemenin genel bütçeye alınması emeklilik adına sevindiricidir. Bu kapsama Aile Hekimleri ve Üniversite dahil olmayıp sadece Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve ek ödeme alan hekimler dahildir.

4 -Yine Sağlık Bakanlığına kazançlarında ek ödemeye esas işlemlerin denetlenmesi için ’’ İnceleme Heyeti‘’ oluşturulması öngörülmüştür.

5 – Başhekimlerin döner sermaye payına % 200 üst sınır koyan madde iptal edilmiştir.

Bu olumlu yönde yapılan düzenlemeler Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden istifaları bir nebze azaltacaktır. Lakin aynı işi yapan kamu, özel sektör ve üniversitede çalışan hekimlerin arasında gelir adaletsizliğine çözüm olmamaktadır. Uzun vadede aynı işi farklı kurumlarda yapan karı-koca arasında bile gelir adaletsizliği ile aradaki makasın açılmasına sebebiyet verilecektir. Yeni bir düzenleme ile bu meslek içi ödeme farklılıklarının en aza indirilmesi için revize edilmesi en büyük arzumuzdur.

 

 

Dr. Eyüp ÇETİN

  Konya Tabip Odası Başkanı

Diğer Haberler

Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası Kapsamına Alınmalıdır..

Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, veteriner hekimlerin "sağlıkta şiddet yasası" kapsamına alınmas..

Türk Hekimleri Birliği Konya’da Buluştu ..

Aralarında Konya Tabip Odası’nın da olduğu Türk Hekimleri Birliği Konya’da ..

15 TEMMUZ MİLLETİN ASALETİDİR..

Tam 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi karanlık güçlerin maşası olan fetöcü hain teröristler tarafından ç..