Asgari Ücret


2023 ASGARİ ÜCRET KATSAYISI

Sayın Üyemiz 
T.T.B Merkez Konseyi Konya Tabip Odası İçin Asgari Ücret Katsayılarını 01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında olmak için geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve rica ederim. 

 

Prof. Dr. Bahadır ÖZTÜRK

Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Bölümler

Katsayı

Anastezi ve Algoloji, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Göz Hastalıkları, KBB, Nöroşirurji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Cerrahi, Üroloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları , Kardiyoloji, Radyoterapi.Radyoloji, Nükleer Tıp, Biyokimya, Hematoloji, İmmünoloji, Seroloji, Mikrobiyoloji, Patoloji, Sitoloji, Bakteriyoloji, Genetik, Nörolojik İncelemeler.

35,48 TL

   

HEKİMLER İÇİN BİRİM

 
NORMAL İŞ GÜNÜ TATİL GÜNÜ
1-) Muayenehane 1-) Muayenehane
a) Gündüz 25 a) Gündüz 25
b) Gece 37 b) Gece 37
       
2-) Hastanın Bulunduğu Yerde 2-) Hastanın Bulunduğu Yerde
a) Gündüz 45 a) Gündüz 50
b) Gece 65 b) Gece 75
       
Not: Bu ücretler net olup bunlara KDV eklenecektir
Hesaplama: Katsayı X Birim Fiyatı + % 10 KDV